Toddler pouring tea, Island Montessori

Toddler pouring tea, Island Montessori

 Little Scientists, Island Montessori 

Little Scientists, Island Montessori 

 Sand Artists, Island Montessori

Sand Artists, Island Montessori

  Toddler Play Area, Island Montessori

Toddler Play Area, Island Montessori

 Toddler, Island Montessori

Toddler, Island Montessori

  Yoga Time in the Toddler Class

Yoga Time in the Toddler Class

  Circle Time, Toddler Class

Circle Time, Toddler Class

  Outdoor Learning, Casa Class

Outdoor Learning, Casa Class

  PJ Day, Nest Class

PJ Day, Nest Class

  Intro to Football, Island Montessori

Intro to Football, Island Montessori

  Casa Class, Island Montessori

Casa Class, Island Montessori