Toddler pouring tea, Island Montessori

Toddler pouring tea, Island Montessori

Little Scientists, Island Montessori

Little Scientists, Island Montessori

Casa math work

Casa math work

Toddler Play, Island Montessori

Toddler Play, Island Montessori

Casa presentations, Island Montessori

Casa presentations, Island Montessori

Yoga Time in the Toddler Class

Yoga Time in the Toddler Class

Circle Time, Toddler Class

Circle Time, Toddler Class

Outdoor Learning, Casa Class

Outdoor Learning, Casa Class

PJ Day, Nest Class

PJ Day, Nest Class

Intro to Football, Island Montessori

Intro to Football, Island Montessori

Casa Class, Island Montessori

Casa Class, Island Montessori